Cumainn pharlaiminteacha 

I gcomhréir leis na Rialacha a rialaíonn ranníocaíochtaí airgeadais le comhlachais pharlaiminteacha (ítimí buiséadacha 4400 agus 4420), caithfidh Parlaimint na hEorpa faisnéis ar leith a fhoilsiú maidir le leithreasuithe a chláraítear in ítimí buiséadacha 4400 (Costas chruinnithe agus ghníomhaíochtaí eile na n-iarFheisirí) agus 4420 (Costas chruinnithe agus ghníomhaíochtaí eile an Chomhlachais Pharlaimintigh Eorpaigh). Tá sé beartaithe go gclúdóidh na leithreasuithe seo caiteachas oibriúcháin incháilithe na gcomhlachas agus caiteachas gníomhaíochta a bhaineann le beartas an Aontais Eorpaigh.

Ainm agus seoladh an chomhlachais:

European Parliament Former Members Association, European Parliament, Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Cuspóir an chistithe:

Caidreamh idir iarFheisirí agus Feisirí reatha na Parlaiminte a chothú trí líonra faisnéise a bhunú agus a úsáid, trí dheiseanna a thabhairt d'iarFheisirí casadh lena chéile, trí fhóram a thabhairt dóibh do chruinnithe, do phléití agus d'imeachtaí cultúrtha, eolaíochta agus sóisialta agus trí theagmhálacha a chur chun cinn idir eagraíochtaí cosúla san Eoraip.

Cúnamh teicniúil ón bParlaimint:

  • Saoráidí teanga don ateangaireacht i gcúig cinn, ar a mhéid, de theangacha oifigiúla an Aontais ag cruinnithe leathlae ar áitreabh na Parlaiminte mar aon le haistriúchán a dhéanamh ar bhróisiúir, ailt don láithreán gréasáin agus don Fheasachán (Bulletin), páipéir do chruinnithe, cuirí, téacsanna riaracháin agus miontuairiscí imeachtaí.
  • Saoráidí a chur ar fáil: seomraí cruinnithe, Bialann na bhFeisirí dhá uair sa bhliain, oifig bhuan d'iarFheisirí sa Bhruiséil agus in Strasbourg, mar aon le trí oifig sa Bhruiséil do chomhaltaí foirne an Chomhlachais chomh maith le trealamh oifige, gléasanna fótachóipeála, ríomhairí, teileafóin agus suaitheantais rochtana iomchuí.

An méid a dámhadh:

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000

Ainm agus seoladh an Chomhlachais:

European Parliamentary Association, 76 allée de la Robertsau, F- 67000 Strasbourg

Cuspóir an chistithe:

Ról fóraim a ghlacadh trí chainteanna, oícheanta faisnéise agus imeachtaí cultúrtha a eagrú d'Fheisirí na Parlaiminte agus do Chomhaltaí Thionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa chun cuidiú teagmhálacha a dhéanamh i dtimpeallacht chairdiúil agus caidreamh pearsanta agus oibre a chothabháil lena chéile agus le hionadaithe an tsaoil phoiblí. Comhar le Parlaimint na hEorpa i ndáil le gníomhaíochtaí nó gníomhartha a dhéanamh ag a bhfuil gné Eorpach.

Cúnamh teicniúil ón bParlaimint:

Thrí shuaitheantas rochtana.

An méid a dámhadh:

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000