Páirtithe polaitiúla Eorpacha 

Páirtithe polaitiúla Eorpacha

Is eagraíocht páirtí polaitiúil Eorpach a chloíonn le clár polaitiúil. Tá an páirtí seo comhdhéanta de pháirtithe náisiúnta agus/nó daoine aonair mar chomhaltaí, ag a bhfuil ionadaíocht i roinnt Ballstát agus atá cláraithe leis an an tÚdarás um páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha (‘Údarás’) . Mar a luaitear sna Conarthaí, "rannchuidíonn páirtithe polaitiúla ar leibhéal Eorpach chun feasacht pholaitiúil Eorpach a fhoirmiú agus chun toil shaoránaigh an Aontais a chur in iúl".

Fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

Is eagraíocht fondúireacht pholaitiúil Eorpach atá cleamhnaithe le páirtí polaitíochta Eorpach a chuireann taca faoi chuspóirí an pháirtí sin agus a chomhlánaíonn iad agus atá cláraithe leis an Údarás um páirtithe polaitiúla Eorpacha agus um fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha (‘Údarás’) . Leanann an fhondúireacht sin an díospóireacht faoi shaincheisteanna an bheartais phoiblí Eorpaigh, déanann sí anailís ar an díospóireacht sin agus glacann sí páirt inti. Forbraíonn sé freisin gníomhaíochtaí a bhaineann le saincheist bheartais phoiblí na hEorpa, mar shampla trí sheimineáir, oiliúint, comhdhálacha agus staidéir a eagrú.

Tuarascálacha iniúchta agus tabhartais

Creat dlítheanach (go dtí bliain airgeadais 2017)