Páirtithe agus fondúireachtaí Eorpacha 

Páirtithe polaitiúla Eorpacha

Is eagraíocht páirtí polaitiúil Eorpach a chloíonn le clár polaitiúil. Tá an páirtí seo comhdhéanta de pháirtithe náisiúnta agus/nó daoine aonair mar chomhaltaí, ag a bhfuil ionadaíocht i roinnt Ballstát agus atá cláraithe leis an an tÚdarás um páirtithe polaitiúla Eorpacha agus fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha (‘Údarás’). Mar a luaitear sna Conarthaí, "rannchuidíonn páirtithe polaitiúla ar leibhéal Eorpach chun feasacht pholaitiúil Eorpach a fhoirmiú agus chun toil shaoránaigh an Aontais a chur in iúl".

Fondúireachtaí polaitiúla Eorpacha

Is eagraíocht fondúireacht pholaitiúil Eorpach atá cleamhnaithe le páirtí polaitíochta Eorpach a chuireann taca faoi chuspóirí an pháirtí sin agus a chomhlánaíonn iad agus atá cláraithe leis an Údarás um páirtithe polaitiúla Eorpacha agus um fhondúireachtaí polaitiúla Eorpacha (‘Údarás’). Leanann an fhondúireacht sin an díospóireacht faoi shaincheisteanna an bheartais phoiblí Eorpaigh, déanann sí anailís ar an díospóireacht sin agus glacann sí páirt inti. Forbraíonn sé freisin gníomhaíochtaí a bhaineann le saincheist bheartais phoiblí na hEorpa, mar shampla trí sheimineáir, oiliúint, comhdhálacha agus staidéir a eagrú.

Tuarascálacha iniúchta agus tabhartais

Creat dlítheanach (go dtí bliain airgeadais 2017)