Dobro došli na internetske stranice o ugovorima i bespovratnim sredstvima 

U Financijskoj uredbi koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije, i pripadajućim Pravilima za njezinu primjenu, utvrđuju se načela izvršavanja proračuna, uključujući načelo transparentnosti.

Javna nabava

U skladu s načelom transparentnosti i ostalim pravilima Europski parlament mora objavljivati pozive na nadmetanje.

Popis obavijesti

U skladu s Financijskom uredbom koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije Europski parlament obvezan je za nabavu usluga i robe objavljivati pozive na nadmetanje.

Bespovratna sredstva

Smatra se da su bespovratna sredstva dodijeljena od trenutka preuzimanja prve pravne obveze, odnosno od potpisivanja prvog sporazuma.

Političke stranke i zaklade

Politička stranka na europskoj razini organizacija je koja slijedi određeni politički program, čiji su članovi nacionalne stranke i pojedinci i koja je zastupljena u više država članica.

Parlamentarna udruženja

Informacije o odobrenim sredstvima namijenjenima za pokrivanje prihvatljivih rashoda parlamentarnih udruga u skladu s pravilima o financijskim doprinosima.

Zaštita podataka

Europski parlament upotrebljava predložak izjave o zaštiti osobnih podataka za obradu osobnih podataka povezanih s pozivima na iskaz interesa za odabir stručnjaka te za postupke dodjele bespovratnih sredstava ili natječajne postupke.