Izravan pristup glavnom izborniku (Pritisni „Enter”)
Pristup sadržaju stranice (pritisnite tipku „Enter”)
Izravan pristup ostalim internetskim stranicama (Pritisni „Enter”)

Javna nabava

 

U skladu s Financijskom uredbom koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije (Uredba (EU) 966/2012 kako je izmijenjena Uredbom 2015/1929 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. listopada 2015.) te u skladu s njezinim Provedbenim pravilima Europski je parlament obvezan objavljivati javne natječaje za nabavu robe, usluga i radova.

 
 

Zbog načela transparentnosti, jednog od načela koja se primjenjuju na postupke javne nabave, u trenutku pokretanja postupka javne nabave obvezna je odgovarajuća ex ante objava sljedećih podataka :

1. Javna nabava s objavom poziva na nadmetanje

Informacije sadržane u ovom odjeljku odnose se na ugovore o javnoj nabavi Europskog parlamenta koji se objavljuju u skladu s člancima 123. i 124. Provedbenih pravila Financijske uredbe te u skladu s člankom 126. Provedbenih pravila i za koje se u Službenom listu objavljuje obavijest o objavi. Objave na ovoj stranici nisu službene i ne zamjenjuju službenu objavu u Službenom listu. Pozivi na podnošenje ponuda objavljeni na ovoj stranici dio su poziva na nadmetanje koji se objavljuju u seriji S Službenog lista Europske unije i dostupni su u internetskoj bazi podataka TED, koja se svakodnevno ažurira.

Pozivi na podnošenje ponuda čija je vrijednost ispod graničnih vrijednosti navedenih u Direktivi mogu se slati ograničenom broju ponuđača odabranih na temelju poziva na iskaz interesa. U ovom odjeljku također su navedeni pozivi na iskaz interesa.

Natječajna dokumentacija dostupna je za svaki navedeni poziv na podnošenje ponuda.

2. Ugovori čija je vrijednost iznad 15 000 EUR i ispod graničnih vrijednosti iz Direktive 2014/24/EU te koji se vode u skladu s pregovaračkim postupkom

Informacije sadržane u ovom odjeljku odnose se na ugovore o javnoj nabavi Europskog parlamenta u skladu s člankom 124. Provedbenih pravila Financijske uredbe.

Te se informacije odnose na osnovne elemente ugovora koji se vode u skladu s pregovaračkim postupkom, uključujući rok za podnošenje ponuda i nadležan odjel kojemu se možete obratiti za sve potrebne informacije. Slijedi poveznica na datoteku u Excelu u kojoj se nalazi popis ugovora po glavnim upravama Europskog parlamenta.

Podsjećamo da se od 1. siječnja 2018. primjenjuju sljedeće granične vrijednosti iz Direktive 2014/24/EU :

  • 144 000 EUR za ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama,
  • 5 548 000 EUR za ugovore o radovima.

Za dodatne informacije pogledajte :