Objavljivanje ex post 

Na temelju Financijske uredbe koja se primjenjuje na opći proračun Europske unije, dodjela bespovratnih sredstava podliježe načelu transparentnosti koje, između ostalog, podrazumijeva obvezu objavljivanja ex post.

U člancima 38. i 189. Financijske uredbe za bespovratna sredstva navodi se da se sva bespovratna sredstva dodijeljena tijekom određene financijske godine objavljuju na internetskim stranicama institucija Unije najkasnije do 30. lipnja godine koja slijedi nakon financijske godine u kojoj je za ta sredstva preuzeta pravna obveza.

Europski parlament je, da bi poštovao zakonodavstvo u vezi sa zaštitom osobnih podataka (članak 38. stavak 2. Financijske uredbe), dužan ograničiti informacije koje se objavljuju o bespovratnim sredstvima. Na internetskoj stranici objavljuju se informacije o bespovratnim sredstvima dodijeljenima tijekom posljednje dvije godine. Stariji podaci bit će dostupni na zahtjev koji se podnosi nadležnim glavnim upravama u skladu s pravilima utvrđenima Uredbom (EU) 2018/1725.