Mediji i događanja 

Glavna uprava za komunikaciju donijela je višegodišnji program rada za dodjele bespovratnih sredstava u području komunikacije za razdoblje 2020. – 2021. Taj se program provodi pozivima na podnošenje prijedloga koji se objavljuju na ovoj internetskoj stranici. Podnositelji zahtjeva podnose zahtjev za financiranje u skladu s uvjetima utvrđenima u pozivima na podnošenje prijedloga.
Pitanja se mogu slati elektroničkom poštom na sljedeću adresu: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Izjava o odricanju odgovornosti:
• Svrha je tog višegodišnjeg programa rada informiranje potencijalnih podnositelja zahtjeva o tome da Europski parlament namjerava dodjeljivati bespovratna sredstva u razdoblju 2020. – 2021. Ne postoji obveza za objavu poziva na podnošenje prijedloga ili pružanje financijske potpore tijekom tog razdoblja.
• U trenutačnoj situaciji povezanoj s izbijanjem bolesti COVID-19, privremeni raspored iz odjeljka VI. može se preispitati kako to budu zahtijevale okolnosti.