Izvješća o reviziji i donacije 

Ovdje ćete pronaći revizijska izvješća, koja obuhvaćaju financijska izvješća te donacije stranaka i zaklada, što su ih na godišnjoj osnovi dostavljale Europskom parlamentu.

Iznosi financijskih sredstava navedeni u tim izvješćima ne mogu se u svim slučajevima smatrati konačnima. Oni se mogu razlikovati od iznosa koje je Europski parlament doista dodijelio i isplatio jer se revizijsko izvješće izdaje prije nego što Parlament odobri odluku o konačnom iznosu financijskih sredstava.

Također imajte na umu da su se od financiranja za 2018. promijenili uvjeti o transparentnosti u skladu s člankom 32. Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014. Većina tih uvjeta primjenjuje se tek nakon kontrole godišnjih izvješća 2019. godine.

Publikacija Europskog parlamenta u skladu s člankom 32. stavkom 2. (odnosi se na financiranje od 2018. dalje): popis pravnih osoba koje su članovi jedne od europskih političkih stranaka, priložen statutu stranke u skladu s člankom 4. stavkom 2. i ažuriran u skladu s člankom 9. stavkom 6., kao i ukupni broj pojedinačnih članova.