Nadležno tijelo 

Od 1. siječnja 2017. primjenjuje se novi sustav registracije europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada.

U okviru Uredbe (EU, Euratom) br. 1141/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2014. o statutu i financiranju europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada („Uredba br. 1141/2014”) utvrđuju se novi propisi koje je potrebno poštovati te se osniva Tijelo za europske političke stranke i europske političke zaklade („Tijelo”).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32014R1141 

Tijelo je osnovano za potrebe registriranja, kontrole i sankcioniranja europskih političkih stranaka i europskih političkih zaklada u skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 1141/2014.

Internetskim stranicama Tijela možete pristupiti ovdje: http://www.appf.europa.eu