Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)

Közbeszerzések

 

Az Európai Parlament az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelettel (a 2015. október 28-i 2015/1929/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet) és annak alkalmazási szabályaival összhangban köteles közbeszerzési eljárást indítani az áruk, szolgáltatások és kivitelezési munkák beszerzésekor.

 
 

A közbeszerzésekhez kapcsolódó eljárásokat szabályozó különféle elvek közül az átláthatóság elve megfelelő előzetes közzétételt követel meg a közbeszerzések megindításakor az alábbiak szerint :

1. Közbeszerzés hirdetmény közzétételével

Az e pontban található információk az Európai Parlament azon közbeszerzéseire vonatkoznak, amelyek közzétételére a költségvetési rendelet alkalmazási szabályainak 123. és 124. cikke alkalmazásában, valamint az alkalmazási szabályok 126. cikke alapján kerül sor, amelyek esetében közzétételről szóló értesítést helyeznek el a Hivatalos Lapban. Az e honlapon található hirdetmények tájékoztató jellegűnek tekintendők, és nem helyettesítik a Hivatalos Lapban megjelenő hivatalos hirdetményeket. Az e ponthoz tartozó pályázati felhívások az Európai Unió Hivatalos Lapjának S sorozatában közzétett szerződési hirdetmény tárgyát képezik és online megtekinthetők a naponta frissített TED adatbázisban.

Az irányelv küszöbértékei alatt korlátozott számú, az érdeklődés kifejezésére vonatkozó felhívás alapján kiválasztott ajánlattevő számára is ki lehet írni pályázatokat. Ez a pont a részvételi szándék kifejezésére való felhívásokat is tartalmazza.

A közbeszerzésekre vonatkozó dokumentáció rendelkezésre áll a listán szereplő minden egyes ajánlati felhíváshoz is.

2. A 15 000 eurónál magasabb, illetve a 2014/24/EU irányelv szerinti küszöbértékeknél alacsonyabb értékű, tárgyalásos eljárás keretében megindított közbeszerzések

Az e ponthoz tartozó információk a költségvetési rendelet alkalmazási szabályzatának 124. cikke értelmében az Európai Parlament által kiírt közbeszerzési szerződésekre vonatkoznak.

Az alábbi kiadványban megtalálhatók a tárgyalásos eljárás keretében megindított közbeszerzési szerződésekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, többek között az ajánlatok beérkezési határideje, valamint a tájékoztatásért felelős szervezeti egység. Az alábbi linkre kattintva egy, az Európai Parlament főigazgatóságok szerint lebontott közbeszerzési szerződéseit tartalmazó Excel-táblázat nyílik meg.

Tájékoztatásul közöljük, hogy 2018. január elsején a 2014/24/EU irányelv hatálya alá tartozó küszöbértékek az alábbiak szerint kerülnek megállapításra :

  • 144 000 euró az árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések esetén
  • 5 548 000 euró a kivitelezési munkákra irányuló közbeszerzési szerződések esetében.