Támogatások 

A támogatásokra vonatkozó általános tudnivalók

Az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó rendelet határozza meg a költségvetés végrehajtási elveit, köztük az átláthatóság elvét is, amely a költségvetési rendelet egészében érvényesül. Rendelkezés biztosítja a megfelelő (ex-ante és/vagy ex-post) nyilvánosságot a költségvetés végrehajtása tekintetében.

A támogatások nyilvánosságára vonatkozó szabályokat a költségvetési rendelet 189. cikke határozza meg, amely előírja a pályázati felhívások előzetes közzétételét és a tárgyév folyamán odaítélt támogatások utólagos nyilvánosságra hozatalát. Ezzel kapcsolatban hasznos tudnivaló, hogy egy támogatás akkortól tekintendő „odaítéltnek”, ha az első jogi kötelezettségvállalás megtörtént, nevezetesen ha az első megállapodást aláírták.

Konferenciatolmácsolás

Média és rendezvények

Utólagos közzététel