Utólagos közzététel 

Az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó rendelet értelmében a támogatások odaítélésekor érvényesülnie kell az átláthatóság elvének, ebből következik többek között a kötelező utólagos közzététel.

A költségvetési rendelet 38. és 189. cikke a következőképpen rendelkezik: „A pénzügyi év során odaítélt vissza nem térítendő támogatásokat” „az uniós intézmények internetes oldalán kell közzétenni legkésőbb azt a pénzügyi évet követő június 30-ig, amelyben a forrásokra jogi kötelezettséget vállaltak”.

A személyes adatok védelméről szóló jogszabályok betartása érdekében (a költségvetési rendelet 38. cikkének (2) bekezdése) a Parlament köteles korlátozni a támogatásokra vonatkozóan nyilvánoságra hozott információkat. A honlapon az elmúlt két évben odaítélt támogatásokat tesszük közzé. Az ennél korábbi adatokat az illetékes főigazgatósághoz intézett kérés alapján tesszük hozzáférhetővé az (EU) 2018/1725 rendeletnek megfelelően.