Európai szintű politikai alapítványok 

Mit nevezünk európai szintű politikai alapítványnak?

Az európai szintű politikai alapítvány valamely európai szintű politikai párthoz kapcsolódó szervezet, amely támogatja és kiegészíti a párt céljait, és szerepel Az európai politikai pártokkal és európai politikai alapítványokkal foglalkozó hatóság („a hatóság”). nyilvántartásában. Az ilyen típusú alapítvány megfigyeli és elemzi a közérdekű európai politikai kérdésekről szóló vitát, valamint hozzájárul ahhoz. A közérdekű európai politikai kérdésekhez kapcsolódó tevékenységeket is végez, például szemináriumokat, képzéseket, konferenciákat szervez, tanulmányokat készít.

Hogyan részesülnek finanszírozásban az európai szintű politikai alapítványok?

Az európai szintű politikai alapítvány finanszírozásban részesülhet az Európai Parlamenttől. A finanszírozás vissza nem térítendő működési támogatás formájában történik. A finanszírozás ezen típusára vonatkozó szabályokat a költségvetési rendelet VIII. címe határozza meg. A támogatás az egyes alapítványok támogatható kiadásainak legfeljebb 95%-át fedezheti, míg a fennmaradó részt saját forrásokból, például tagsági díjakból és adományokból kell fedezni.

A Parlament a következő linken évente közzéteszi támogatásainak éves munkaprogramját (angol).

Mi fizethető és mi nem a parlamenti támogatásból?

A támogatás felhasználható az alapítványok cselekvési programjában meghatározott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó kiadások, vagyis az úgynevezett támogatható kiadások fedezésére, például az alábbiakra:

 • találkozók és konferenciák költségei,
 • kiadványok és tanulmányok költségei,
 • igazgatási, személyzeti és útiköltségek.

A vissza nem térítendő támogatás nem használható fel többek között a következő nem támogatható költségek fedezésére:

 • a népszavazásokkal és választásokkal kapcsolatos kampányok költségei,
 • a nemzeti pártok, választási jelöltek és a nemzeti szintű politikai alapítványok közvetlen vagy közvetett finanszírozása,
 • adósságszolgálati terhek.

  Ki határozza meg a finanszírozás szabályait?

  A jogalapot a Tanács és a Parlament által elfogadott rendelet tartalmazza az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (4) bekezdésében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 224. cikkében foglaltaknak megfelelően.

  A végrehajtási eljárásokat az Európai Parlament Elnöksége fogadja el.

  Mely szabályok alkalmazandók? (A 2019. pénzügyi évtől kezdődően)

  A 2019-es pénzügyi évtől kezdődően a finanszírozására vonatkozó eljárásból a következő szabályok alkalmazandók:

   Milyen feltételeket kell teljesíteni a finanszírozás elnyeréséhez?

   Ahhoz, hogy vissza nem térítendő támogatást kapjon a Parlamenttől, az adott alapítványnak teljesítenie kell bizonyos feltételeket:

   • a hatóságnak nyilvántartásba kell vennie,
   • olyan bejegyzett európai politikai párthoz kell kapcsolódnia, amely finanszírozásra jogosult az Európai Parlament költségvetéséből.

    Hogyan működik a finanszírozási eljárás a gyakorlatban?

    Itt letöltheti a finanszírozási eljárás jelenlegi állásáról szóló rövid jelentést (angol).

    A fent említett feltételeket teljesítő alapítványok finanszírozásért folyamodhatnak valamely pénzügyi évre oly módon, hogy az előző pénzügyi évben szeptember 30-ig elküldik kérelmüket, valamint becsült költségvetésüket és munkaprogramjukat a Parlamentnek.

    A kérelmek értékelését és jóváhagyását követően a pénzösszegeket előre meghatározott arányban osztják szét az alapítványok között:

    • 10%-ot egyenlő részenként osztanak szét,
    • 90%-ot azon párt európai parlamenti választott képviselőinek számával arányosan osztanak szét, amelyhez az alapítvány kapcsolódik.

    Ez egy ideiglenes vissza nem térítendő támogatási összeg, amelyet elvben minden év első negyedének végéig fizetnek (előfinanszírozási kifizetés). Az ideiglenes vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a finanszírozási kérelemben igényelt összeget, sem az előzetes költségvetésben előirányzott visszatéríthető kiadások 95%-át.

    A vissza nem térítendő támogatás végső összegét a következő évben, az alapítványok éves jelentéseinek Európai Parlament általi elfogadását követően állapítják meg. A vissza nem térítendő támogatás végleges összege nem haladhatja meg az ideiglenes hozzájárulás összegét.

    Mennyi forrást kapnak az alapítványok az uniós költségvetésből?

    Az alapítványok listája a vissza nem térítendő támogatási összegek feltüntetésével együtt innen letölthető (angol).

    Hol kell jelentést tenni a pénzügyi adatokról?

    Az alapítványoknak éves jelentéseikben minden bevételt és kiadást be kell jelenteniük. Az éves jelentés elsősorban a következőkből áll:

    • könyvvizsgálói jelentés, a pénzügyi kimutatásokat is beleértve, valamint
    • a becsült költségvetés struktúráján alapuló pénzügyi kimutatás,
    • a bevételek, kiadások, az eszközök és kötelezettségek részletes elszámolása;
    • adományok jegyzéke,
    • tevékenységi jelentés;

    Az alapítványok könyvvizsgálói jelentései és adományai itt érhetők el.