Sveiki apsilankę Sutarčių ir dotacijų interneto svetainėje 

Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomame Finansiniame reglamente ir jo taikymo taisyklėse nustatyti biudžeto vykdymo principai, įskaitant skaidrumo principą.

Viešieji pirkimai

Remiantis skaidrumo principu ir kitomis taikytinomis taisyklėmis, Europos Parlamentas turi skelbti kvietimus dalyvauti konkurse.

Pranešimų sąrašas

Pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomą Finansinį reglamentą Europos Parlamentas, ketindamas sudaryti prekių ir paslaugų pirkimo sutartis, privalo skelbti viešuosius konkursus.

Dotacijos

Dotacija laikoma paskirta nuo pirmojo teisinio įsipareigojimo, t. y. nuo pirmojo susitarimo pasirašymo.

Politinės partijos ir fondai

Europos politinė partija – tai politinę programą turinti organizacija, kurios nariai yra nacionalinės politinės partijos ir pavieniai piliečiai ir kuriai atstovaujama keliose valstybėse narėse.

Parlamentinės asociacijos

Informacija apie asignavimus, skirtus parlamentinių asociacijų tinkamoms išlaidoms padengti pagal finansinius įnašus reglamentuojančias taisykles.

Duomenų apsauga

Tvarkydamas asmens duomenis, susijusius su kvietimais pareikšti susidomėjimą dėl ekspertų atrankos ir su dotacijomis ar pirkimų procedūromis, Europos Parlamentas taiko pavyzdinį pareiškimą dėl privatumo.