Dotacijos 

Bendroji informacija apie skirtas dotacijas

Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomame Finansiniame reglamente nustatyta, kad vienas iš biudžeto vykdymo principų yra skaidrumas, ir tai ne kartą patvirtinta Finansiniame reglamente. Numatyta, kad užtikrinamas tinkamas informacijos (ex-ante ir (arba) ex-post) apie biudžeto vykdymą skelbimas.

Informacijos apie dotacijas skelbimo taisyklės pateikiamos Finansinio reglamento 189 straipsnyje, kuriame numatytas kvietimų teikti pasiūlymus ex ante skelbimas ir konkrečiais finansiniais metais skirtų dotacijų ex post skelbimas. Dotacija laikoma paskirta nuo pirmojo teisinio įsipareigojimo, t. y. nuo pirmojo susitarimo pasirašymo.

Konferencijų vertimas žodžiu

žiniasklaida ir renginiai

Ex post skelbimas