Ex post skelbimas 

Pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomą Finansinį reglamentą skiriant dotacijas taikomas skaidrumo principas, kuriuo vadovaujantis, be kita ko, privalomas ex post skelbimas.

Finansinio reglamento 38 ir 189 straipsniuose dėl dotacijų nurodyta, kad „visos finansiniais metais skirtos dotacijos skelbiamos“ „Sąjungos institucijų interneto svetainėse ne vėliau kaip metų, einančių po finansinių metų, kuriais dėl tų lėšų buvo prisiimtas teisinis įsipareigojimas, birželio 30 d.“.

Europos Parlamentas, siekdamas atsižvelgti į teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos (Finansinio reglamento 38 straipsnio 2 dalis), taip pat privalo apriboti informacijos apie dotacijas skelbimą. Interneto svetainėje pateikiama informacija apie dotacijas, skirtas per dvejus pastaruosius metus. Su senesniais duomenimis bus galima susipažinti pateikus prašymą atsakinguose generaliniuose direktoratuose ir tinkamai atsižvelgiant į Reglamentą (ES) 2018/1725.