žiniasklaida ir renginiai 

Komunikacijos GD yra parengęs 2020–2021 m. laikotarpio daugiametę darbo programą dotacijoms komunikacijos srityje paskirstyti. Ši daugiametė darbo programa dotacijoms paskirstyti įgyvendinama skelbiant kvietimus teikti pasiūlymus, kurie publikuojami šioje interneto svetainėje. Pareiškėjai dėl finansavimo turi kreiptis laikydamiesi kvietimuose teikti pasiūlymus išdėstytų reikalavimų.
Detalesnės informacijos užklausos priimamos e. pašto adresu dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Atsakomybės ribojimas
• Šios daugiametės darbo programos tikslas – informuoti potencialius pareiškėjus apie tai, kad 2020–2021 m. Europos Parlamentas ketina skirstyti dotacijas. Ji nėra tapati įsipareigojimui skelbti kvietimus teikti pasiūlymus ar teikti finansinę pagalbą minėtuoju laikotarpiu.
• Dabartinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su COVID-19 protrūkiu, preliminarus VI skirsnyje pateiktas tvarkaraštis gali būti koreguojamas atsižvelgiant į esamą padėtį.