Kvietimai dalyvauti konkurse, kvietimai pareikšti susidomėjimą, kvietimai teikti pasiūlymus
 

"Pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomą finansinį reglamentą Europos Parlamentas, ketindamas sudaryti prekių ir paslaugų pirkimo sutartis, privalo skelbti viešuosius konkursus.

Sutartims, kurių vertė neviršija nustatytų ribų, gali būti skelbiamas konkursas taikant neviešą procedūrą ir dalyvaujant ribotam tiekėjų, atrinktų paskelbus kvietimą pareikšti susidomėjimą, skaičiui."

"Kvietimai dalyvauti konkurse nuolat skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (S serija). Juos galima rasti interneto TED duomenų bazėje, kuri yra nemokama ir atnaujinama kiekvieną dieną. Europos Parlamento tinklavietėje skelbiama informacija:
– yra neoficiali,
– dažniausiai nėra pateikiama visomis oficialiosiomis kalbomis,
– nebūtinai yra išsami.

Ji jokiu būdu nepakeičia oficialaus kvietimų dalyvauti konkurse skelbimo Europos Sąjungos oficialiojo leidinio S serijoje."

Open tenders

Daugiamečiai kvietimai