Parlamentinės asociacijos 

Parlamentinių asociacijų finansavimo (pagal 4400 ir 4420 biudžeto eilutes) taisyklėse nurodyta, kad Europos Parlamentas privalo skelbti tam tikrą informaciją apie asignavimus, įrašytus į biudžeto eilutę 4400 (buvusių Europos Parlamento narių asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos) ir į biudžeto eilutę 4420 (Europos parlamentinės asociacijos susirinkimų ir kitos veiklos finansavimo išlaidos). Šie asignavimai skirti reikalavimus atitinkančioms asociacijų veiklos išlaidoms ir su Europos Sąjungos politika susijusioms veiklos išlaidoms padengti.

Asociacijos pavadinimas ir adresas

Buvusių Europos Parlamento narių asociacija, Europos Parlamentas, Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Finansavimo tikslas

Siekiama puoselėti buvusių ir dabartinių Parlamento narių santykius diegiant ir naudojant informacinį tinklą, suteikiant buvusiems Parlamento nariams galimybes susitikti, vietą susirinkimams, diskusijoms ir kultūriniams, moksliniams ir socialiniams renginiams rengti ir skatinant ryšius su panašiomis Europos organizacijomis.

Parlamento teikiama techninė pagalba

  • Lingvistinė pagalba, t. y. vertimas žodžiu ne daugiau kaip į 5 oficialiąsias Sąjungos kalbas pusę dienos trunkančiuose susirinkimuose, vykstančiuose Parlamento patalpose, taip pat interneto svetainei ir biuleteniui skirtų brošiūrų ir straipsnių, susirinkimų medžiagos, kvietimų, administracinių dokumentų ir protokolų vertimas raštu.
  • Patalpų skyrimas, pavyzdžiui, posėdžių salių, Parlamento narių restorano du kartus per metus suteikimas ir nuolatinio bendrojo kabineto (pranc. bureau de passage) Briuselyje ir Strasbūre skyrimas buvusiems nariams. Be to, asociacijos darbuotojams skiriami trys kabinetai Briuselyje kartu su biuro įranga, kopijavimo aparatais, kompiuteriais, telefonais ir atitinkamais leidimais.

Suteikta suma

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000
2020 EUR 240.000
2021 EUR 250.000

Amount awarded (initial amount)

2022 EUR 260.000
2023 EUR 280.000

Asociacijos pavadinimas ir adresas

Europos parlamentinė asociacija, 76 allée de la Robertsau, F-67000 Strasbourg

Finansavimo tikslas

Organizuojant konferencijas, informacinius vakarus ir kultūrinius renginius siekiama suteikti forumą, kuriuo pasinaudodami Parlamento ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos nariai užmegztų ryšius draugiškoje aplinkoje, kad būtų palaikomi asmeniniai ir darbiniai tarpusavio santykiai ir santykiai su visuomenės atstovais. Siekiama bendradarbiauti su Parlamentu vykdant su Europos Sąjunga susijusią veiklą ar veiksmus.

Parlamento teikiama techninė pagalba

Trys leidimai.

Suteikta suma

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 226.977
2020 EUR 209.378
2021 EUR 244.378

Amount awarded (initial amount)

2022 EUR 260.000
2023 EUR 280.000