Europos politinės partijos ir fondai 

Europos politinės partijos

Europos politinė partija – tai politinę programą turinti organizacija, kurios nariai yra nacionalinės politinės partijos ir (arba) piliečiai, susibūrę į politinę partiją, ir kuriai atstovaujama keliose valstybėse narėse, ir kuri yra registruota Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijoje.(toliau – Institucija). Kaip teigiama Sutartyse, „Europos masto politinės partijos prisideda prie Sąjungos piliečių europietiškos politinės sąmonės ugdymo ir padeda reikšti jų valią.“

Europos politiniai fondai

Europos politinis fondas – tai Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų institucijoje (toliau – Institucija). registruota organizacija, susijusi su Europos politine partija, remianti ir papildanti šios partijos tikslus. Toks fondas stebi, analizuoja ir papildo diskusiją Europos viešosios politikos klausimais. Jis taip pat vykdo su Europos viešosios politikos klausimais susijusią veiklą, pavyzdžiui, rengia seminarus, mokymus, konferencijas ir atlieka tyrimus.

Audito ataskaitos ir gautos dovanos

Institucija

Teisinis pagrindas (iki 2017 finansinių metų)