Laipni aicināti Līgumu un dotāciju tīmekļa vietnē! 

Finanšu regulā, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, un tās piemērošanas noteikumos ir izklāstīti budžeta izpildes principi, tostarp pārredzamības princips.

Publiskais iepirkums

Saskaņā ar pārredzamības principu un citiem reglamentējošiem noteikumiem Eiropas Parlamentam ir jāizsludina iepirkuma procedūra.

Paziņojumu saraksts

Saskaņā ar Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, Eiropas Parlamentam attiecībā uz preču un pakalpojumu iegādi ir jāizsludina publiskā iepirkuma procedūra.

Dotācijas

Dotācija ir uzskatāma par piešķirtu, kad stājas spēkā
pirmās juridiskās saistības, t. i., kad ir parakstīts
pirmais nolīgums.

Politiskās partijas un fondi

Eiropas līmeņa politiskā partija ir organizācija, kura darbojas vairākās dalībvalstīs saskaņā ar politisku programmu un kuras biedri ir valsts līmeņa politiskās partijas un privātpersonas.

Parlamentu asociācijas

Informācija par apropriācijām, kas paredzētas, lai segtu parlamentu asociāciju attaisnotos izdevumus saskaņā ar noteikumiem, kas reglamentē finanšu iemaksas.

Datu aizsardzība

Eiropas Parlaments izmanto privātuma paziņojuma paraugu, lai apstrādātu personas datus, kas saistīti ar uzaicinājumiem paust ieinteresētību ekspertu atlasē, kā arī dotāciju vai konkursa procedūrās.