Plašsaziņas līdzekļi un pasākumi 

Komunikācijas ĢD ir pieņēmis daudzgadu darba programmu attiecībā uz dotācijām komunikācijas jomā 2020.–2021. gada periodā. Šo daudzgadu darba programmu attiecībā uz dotācijām īsteno, izmantojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, ko publicē šajā tīmekļa vietnē. Pieteikumu iesniedzēji piesakās finansējumam, ievērojot prasības, kas izklāstītas uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus.
Jautājumus var sūtīt uz šādu e-pasta adresi: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Atruna:
• Šīs daudzgadu darba programmas mērķis ir informēt potenciālos pieteikumu iesniedzējus, ka Eiropas Parlaments plāno piešķirt dotācijas 2020. un 2021. gadā. No iepriekš minētā neizriet pienākums šajā periodā publicēt uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus vai sniegt finansiālu atbalstu.
• Ņemot vērā pašreizējos ar COVID-19 uzliesmojumu saistītos apstākļus, VI iedaļā paredzētais provizoriskais grafiks nepieciešamības gadījumā var tikt pārskatīts.