Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, uzaicinājumu izteikt ieinteresētību un uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus saraksts
 

"Saskaņā ar Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Savienības vispārējam budžetam, Eiropas Parlamentam attiecībā uz preču un pakalpojumu iegādi ir jāizsludina publiskā iepirkuma procedūra.

Ja iepirkumu vērtība nepārsniedz noteiktu robežvērtību, par tiem var izsludināt slēgtu piedāvājumu konkursu ierobežotam skaitam piedāvātāju, kurus izvēlas, uzaicinot izteikt ieinteresētību."

"Informāciju par šīm iepirkuma procedūrām regulāri publicē “Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša” pielikumā (S sērijā) un to var atrast tiešsaistē TED datubāzē, kurai var piekļūt bez maksas un kuru katru dienu atjaunina. Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē publicētā informācija
- ir neoficiāla,
- parasti nav pieejama visās oficiālajās ES valodās,
- nav uzskatāma par pilnīgu.

Tā nekādā veidā neaizstāj iepirkuma procedūru oficiālo publikāciju “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstneša” S sērijā."

Open tenders

Daudzgadu uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus