Parlamentu asociācijas 

Saskaņā ar Noteikumiem par finanšu iemaksām parlamentu asociācijām (4400. un 4420. budžeta pozīcija) Eiropas Parlamentam ir jāpublicē konkrēta informācija par apropriācijām, kas iekļautas 4400. pozīcijā (Izdevumi saistībā ar bijušo deputātu sanāksmēm un citām viņu darbībām) un 4420. pozīcijā (Izdevumi saistībā ar Eiropas Parlamentu asociācijas sanāksmēm un citām tās darbībām). Minētās apropriācijas paredzētas, lai segtu asociāciju attaisnotos darbības izdevumus un izdevumus darbībām saistībā ar Eiropas Savienības politiku.

Asociācijas nosaukums un adrese

Eiropas Parlamenta Bijušo deputātu asociācija, Eiropas Parlaments (Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels)

Finansējuma mērķis

Veicināt attiecības starp bijušajiem un pašreizējiem Parlamenta deputātiem, veidojot un lietojot informācijas tīklu, deputātiem piedāvājot iespējas satikties, organizējot sanāksmju forumus, diskusijas un kultūras, zinātnes un sociālos pasākumus un sekmējot kontaktus starp līdzīgām organizācijām Eiropā.

Parlamenta sniegtā tehniskā palīdzība

  • Valodu pakalpojumi, tostarp mutiskā tulkošana ne vairāk kā piecās Eiropas Savienības oficiālajās valodās sanāksmēs, kuras nav ilgākas par vienu pusi dienas un kuras notiek Parlamenta telpās, un izdales materiālu, interneta vietnēm paredzētu rakstu un apkārtrakstu, kā arī sanāksmju dokumentu, ielūgumu, administratīvo tekstu un protokolu tulkošana.
  • Telpu nodrošināšana, piemēram, sanāksmju telpas, Deputātu restorāna telpas divas reizes gadā, pastāvīgas dienesta telpas bijušajiem deputātiem Briselē un Strasbūrā un trīs biroja telpas Briselē asociācijas darbiniekiem, tostarp biroja aprīkojums, fotokopētāji, datori, telefoni, kā arī attiecīgas identifikācijas kartes iekļūšanai telpās.

Piešķirto summu:

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000

Asociācijas nosaukumu un adrese

Eiropas Parlamentu asociācija (76 allée de la Robertsau, F- 67000 Strasbourg)

Finansējuma mērķis

Veidot forumu, kurā tiek organizētas sarunas, informatīvi vakara pasākumi un kultūras pasākumi Parlamenta deputātiem un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas locekļiem, lai draudzīgā gaisotnē veidotu kontaktus, tā saglabājot personīgas un darba attiecības citam ar citu un ar sabiedrības pārstāvjiem. Sadarbība ar Eiropas Parlamentu, veicot Eiropai svarīgas darbības vai pasākumus.

Parlamenta sniegtā tehniskā palīdzība

Trīs identifikācijas kartes iekļūšanai telpās.

Piešķirto summu:

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000