Revīzijas ziņojumi un ziedojumi 

Šeit jūs atradīsiet partiju un fondu revīzijas ziņojumus, tostarp finanšu pārskatus, kā arī informāciju par ziedojumiem, par ko partijas un fondi katru gadu ziņo Eiropas Parlamentam.

Finansējuma summas, kā norādīts šajos ziņojumos, ne visos gadījumos var uzskatīt par galīgām. Tās var atšķirties no Eiropas Parlamenta faktiski piešķirtajām un izmaksātajām, jo revīzijas ziņojums tiek sagatavots pirms tam, kad Parlaments apstiprina lēmumu par galīgo finansējuma summu.

Lūdzu, arī ņemiet vērā, ka, sākot ar 2018. gada finansēšanu, saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 32. pantu mainās pārredzamības prasības. Lielākā daļu šo prasību ir piemērojamas tikai pēc 2019. gada ziņojumu pārbaudes.

Eiropas Parlaments saskaņā ar 32. panta 2. punktu (attiecas uz finansējumu no 2018. gada) publisko:Eiropas politiskās partijas biedru juridisko personu sarakstu, kas pievienots partijas statūtiem saskaņā ar 4. panta 2. punktu un atjaunināts saskaņā ar 9. panta 6. punktu, kā arī kopējo individuālo biedru skaitu.