Merħba fis-sit "Kuntratti u Għotjiet" 

Ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, u r-Regoli ta' Applikazzjoni għalih, jistabbilixxu l-prinċipji għall-implimentazzjoni tal-baġit, inkluż il-prinċipju tat-trasparenza.

Akkwist Pubbliku

F'konformità mal-prinċipju tat-trasparenza u ma' regoli amministrattivi oħra, il-Parlament Ewropew huwa obbligat joħroġ sejħa għall-offerti.

Lista tal-avviżi

Bi qbil mar-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew huwa obbligat joħroġ sejħiet għall-offerti fir-rigward ta' kuntratti għall-akkwist ta' beni u servizzi.

Għotjiet

Għal dan il-għan, huwa utli li jiġi mfakkar li għotja titqies mogħtija meta jingħata l-ewwel impenn ġuridiku, jiġifieri meta l-ewwel ftehim jiġi ffirmat.

Partiti Politiċi u fondazzjonijiet

Partit politiku fil-livell Ewropew huwa wieħed li jsegwi programm politiku, ikollu partiti nazzjonali u individwi bħala membri u jkun rappreżentat f'diversi Stati Membri.

Assoċjazzjonijiet Parlamentari

L-nformazzjoni dwar l-approprjazzjonijiet maħsuba biex tkopri n-nefqa eliġibbli tal-assoċjazzjonijiet parlamentari skont ir-regoli li jirregolaw il-kontribuzzjonijiet finanzjarji.

Protezzjoni tad-data

Il-Parlament Ewropew juża mudell ta' avviż ta' privatezza biex jipproċessa d-data personali relatata mas-sejħiet għal espressjonijiet ta' interess għas-selezzjoni ta' esperti kif ukoll għall-proċeduri ta' għotjiet jew ta' offerti.