Rapporti tal-awditur u donazzjonijiet 

Hawnhekk se ssib ir-rapporti tal-awditjar li jinkludu d-dikjarazzjonijiet finanzjarji kif ukoll id-donazzjonijiet tal-partijiet u l-fondazzjonijiet, kif sottomessi annwalment lill-Parlament Ewropew mill-partiti u l-fondazzjonijiet.

L-ammonti tal-finanzjament, kif jidhru f'dawn ir-rapporti, ma jistgħux jitqiesu bħala finali fil-każijiet kollha. Huma jistgħu jkunu differenti minn dawk mogħtija realment u mħallsa mill-Parlament Ewropew minħabba li r-rapport tal-awditjar jinħareġ qabel ma d-deċiżjoni dwar l-ammont finali ta' finanzjament tiġi approvata mill-Parlament.

Jekk jogħġbok innota wkoll li mill-finanzjament tal-2018, ir-rekwiżiti tat-trasparenza jinbidlu skont l-Artikolu 32 tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 1141/2014. Il-biċċa l-kbira tar-rekwiżiti huma applikabbli biss wara l-kontroll tar-rapporti annwali fl-2019.

Pubblikazzjoni mill-Parlament Ewropew skont l-Artikolu 32(2) (dwar il-finanzjament mill-2018 'il quddiem) il-lista ta' persuni ġuridiċi li huma membri ta' partit politiku Ewropew, kif anness mal-istatuti tal-partit skont l-Artikolu 4(2) u aġġornat skont l-Artikolu 9(6), kif ukoll in-numru totali ta' membri individwali.