Welkom op de website over contracten en subsidies 

In de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie en de uitvoeringsvoorschriften ervan zijn de beginselen voor de uitvoering van de begroting vastgelegd. Een van deze beginselen is het transparantiebeginsel.

Overheidsopdrachten

Overeenkomstig het transparantiebeginsel en andere regels moet het Europees Parlement aanbestedingen uitschrijven.

Lijst van mededelingen

Overeenkomstig de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie moet het Europees Parlement contracten voor de verwerving van goederen en diensten openbaar aanbesteden.

Subsidies

Een subsidie is “toegekend” als er sprake is van een eerste juridische verbintenis, dat wil zeggen als de eerste overeenkomst is ondertekend.

Politieke partijen en stichtingen

Een politieke partij op Europees niveau is een organisatie op basis van een politiek programma, die is samengesteld uit nationale partijen en individuele leden en die vertegenwoordigers heeft in verschillende lidstaten.

Parlementaire verenigingen

Informatie over de kredieten voor het dekken van de subsidiabele uitgaven van parlementaire verenigingen overeenkomstig de regels betreffende de financiële bijdragen.

Gegevensbescherming

Het Europees Parlement gebruikt een modelprivacyverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling voor de selectie van deskundigen en subsidie- of aanbestedingsprocedures.