Media en events 

DG Communicatie heeft een meerjarig werkprogramma voor subsidies op het gebied van communicatie voor de periode 2020-2021 goedgekeurd. Dit meerjarige werkprogramma voor subsidies wordt ten uitvoer gelegd via oproepen tot het indienen van voorstellen die op deze website worden gepubliceerd. De aanvragers moeten een financieringsaanvraag indienen overeenkomstig de in de oproepen tot het indienen van voorstellen vastgestelde vereisten.
Vragen om verduidelijking kunnen per e-mail worden gestuurd naar: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Disclaimer:
• Het doel van dit meerjarig werkprogramma is om potentiële aanvragers te informeren over het voornemen van het Europees Parlement om subsidies toe te kennen in de periode 2020-2021. Er bestaat geen verbintenis tot het publiceren van oproepen tot het indienen van voorstellen of tot het verlenen van financiële steun gedurende die periode.
• In de huidige omstandigheden die verband houden met de uitbraak van COVID-19, kan het voorlopige tijdschema van deel VI zo nodig worden herzien.