Europese politieke partijen en stichtingen 

Europese politieke partijen

Een Europese politieke partij is een organisatie die een politiek programma volgt en samengesteld is uit nationale partijen en/of individuele leden, vertegenwoordigd is in diverse lidstaten en geregistreerd staat bij de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ("de Autoriteit"). In de Verdragen is bepaald dat "politieke partijen op Europees niveau [bijdragen] tot de vorming van een Europees politiek bewustzijn en tot de uiting van de wil van de burgers van de Unie".

Europese politieke stichtingen

Een Europese politieke stichting is een organisatie die verbonden is met een Europese politieke partij en die het bereiken van de doelstellingen van een Europese politieke partij dichterbij helpt brengen en geregistreerd staat bij de Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ("de Autoriteit"). Een Europese politieke stichting maakt observaties en analyses en levert bijdragen aan het debat over Europese politieke aangelegenheden. Daarnaast ontwikkelen Europese politieke stichtingen activiteiten in verband met Europees overheidsbeleid, zoals het organiseren en mede mogelijk maken van studiebijeenkomsten, opleidingen, conferenties en studies.

Rechtskader (tot en met het financieel jaar 2017)