Auditverslagen en giften 

Hieronder kunt u de bij het Europees Parlement ingediende jaarlijkse auditverslagen van de Europese politieke partijen en stichtingen raadplegen, alsmede de donaties die zij hebben ontvangen.

De hieronder vermelde bedragen zijn niet in alle gevallen de uiteindelijk toegekende bedragen. De bedragen kunnen afwijken van de daadwerkelijk toegekende en door het Europees Parlement betaalde bedragen, omdat de auditverslagen worden vastgesteld voorafgaand aan de goedkeuring van de definitieve financieringsbedragen door het Parlement.

Daarnaast zij erop gewezen dat vanaf de financiering voor 2018 de transparantievereisten van artikel 32 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 zullen gaan gelden. De meeste van deze vereisten zullen pas na de controle van de jaarverslagen in 2019 van toepassing zijn.

Publicatie door het Europees Parlement overeenkomstig artikel 32, lid 2 (met betrekking tot financiering vanaf 2018):de lijst van rechtspersonen die lid zijn van een Europese politieke partij,, die overeenkomstig artikel 4, lid 2, bij de statuten van de partij wordt gevoegd en overeenkomstig artikel 9, lid 6, wordt bijgewerkt, alsmede het totale aantal individuele leden.