Autoriteit 

Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe regeling van kracht voor de registratie van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen.

Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen ("Verordening nr. 1141/2014") voorziet in nieuwe regels en in de oprichting van een Autoriteit voor Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (de "Autoriteit").

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R1141 

De Autoriteit is opgericht voor de registratie van, het toezicht op en het opleggen van sancties aan Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen, overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014.

Website van de Autoriteit http://www.appf.europa.eu