Media i wydarzenia 

DG ds. Komunikacji przyjęła wieloletni program udzielania dotacji w dziedzinie komunikacji na lata 2020–2021. Jest on realizowany w drodze zaproszeń do składania wniosków publikowanych na niniejszej stronie internetowej. Wnioskodawcy składają wniosek o finansowanie zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniach do składania wniosków.
Pytania o wyjaśnienia można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Zastrzeżenie prawne:

Celem tego programu wieloletniego jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców, że Parlament Europejski zamierza przyznawać dotacje w latach 2020–2021. Nie stanowi to zobowiązania do publikowania zaproszeń do składania wniosków lub udzielania wsparcia finansowego w tym okresie.

W obecnej sytuacji w związku z epidemią COVID-19 tymczasowy harmonogram na podstawie sekcji VI może zostać poddany przeglądowi, jeśli będą tego wymagały okoliczności.