Wykaz zaproszeń do składania ofert, zaproszeń do wyrażenia zainteresowania i zaproszeń do składania wniosków
 

"Zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej Parlament Europejski ma obowiązek ogłaszania przetargów otwartych na dostawy towarów i usług.

Poniżej pewnego progu wartości zamówienia dozwolone jest organizowanie przetargów zamkniętych, dostępnych dla ograniczonej liczby oferentów, których wyłania się wysyłając uprzednio wezwanie do wyrażenia zainteresowania przetargiem."

"Zaproszenia do udziału w przetargach są regularnie publikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria S) oraz dostępne do wglądu online w bezpłatnej i codziennie akutalizowanej bazie danych TED. Informacje publikowane na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego:
- mają nieformalny charakter,
- z reguły nie są dostępne we wszystkich językach urzędowych,
- pozbawione są waloru kompletności.

Nie zastępują one w żaden sposób oficjalnego ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – Seria S. "

Przetargi w toku

Zaproszenia (okresy wieloletnie)