Sprawozdania z kontroli i darowizny 

Europejskie partie polityczne

Europejska partia polityczna to organizacja realizująca program polityczny. W skład takiej partii wchodzą partie krajowe i/lub indywidualni członkowie; jest ona reprezentowana w kilku państwach członkowskich i zarejestrowana przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”) . Zgodnie z Traktatami „partie polityczne na poziomie europejskim przyczyniają się do kształtowania europejskiej świadomości politycznej i do wyrażania woli obywateli Unii”.

Europejskie fundacje polityczne

Europejska fundacja polityczna to organizacja powiązana z europejską partią polityczną, która wspiera i uzupełnia cele tej partii oraz została zarejestrowana przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”) . Fundacja taka obserwuje i analizuje debaty nad zagadnieniami europejskiej polityki publicznej oraz uczestniczy w nich. Prowadzi również działania związane z europejską polityką publiczną, na przykład organizuje seminaria, szkolenia, konferencje i sporządza analizy.

Sprawozdania z kontroli i darowizny

Ramy prawne (do roku budżetowego 2017)