Urząd 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy system rejestracji europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

Nowe obowiązujące przepisy określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (rozporządzenie nr 1141/2014), na mocy którego powołuje się także Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych („Urząd”).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014R1141 

Urząd powstał w celu rejestrowania i kontrolowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, a także nakładania na nie sankcji zgodnie z rozporządzeniem (UE, Euratom) nr 1141/2014.

Urząd posiada własną stronę internetową http://www.appf.europa.eu