Granturi 

Informații generale privind granturile acordate

Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene stabilește principiile de execuție a bugetului, inclusiv principiul transparenței, care este evocat în tot cuprinsul Regulamentului financiar. Prin diferite dispoziții se asigură o publicare adecvată (ex-ante și/sau ex-post) a informațiilor privind execuția bugetului.

În ceea ce privește granturile, măsurile de publicare sunt definite la articolul 189 din Regulamentul financiar, care prevede atât publicarea ex-ante a cererilor de propuneri, cât și publicarea ex-post a granturilor acordate în cursul unui exercițiu financiar. În această privință, este util să reamintim că un grant este considerat „acordat” atunci când există un prim angajament juridic, și anume în momentul semnării primului acord.

Interpretare pentru conferințe