Publicarea ex-post 

În conformitate cu Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Uniunii Europene, acordarea granturilor este supusă principiului transparenței, care prevede, printre altele, obligația unei publicări ex-post.

La articolele 38 și 189 din Regulamentul financiar aplicabile granturilor se prevede că „Toate granturile acordate în cursul unui exercițiu financiar se publică [...] pe site-urile instituțiilor Uniunii până la data de 30 iunie a exercițiului care urmează exercițiului financiar în care fondurile au fost angajate din punct de vedere juridic”.

Pentru a respecta legislația în materie de protecție a datelor cu caracter personal [articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul financiar], Parlamentul are obligația să limiteze informațiile publicate privind granturile. Pe site vor fi publicate granturile acordate în ultimele două exerciții financiare. Datele mai vechi vor fi comunicate, la cerere, de direcțiile generale competente, cu respectarea Regulamentului (UE) 2018/1725.