Mass-media și evenimente 

DG Comunicare a adoptat un program de lucru multianual pentru acordarea de granturi în domeniul comunicării în perioada 2020-2021. Acest program de lucru multianual pentru acordarea de granturi este pus în aplicare prin publicarea unor cereri de propuneri pe acest site. Cererile de finanțare depuse de candidați trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în cererile de propuneri.
Se pot transmite întrebări de clarificare prin e-mail la adresa: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Declinarea responsabilității:
• Scopul acestui program de lucru multianual este să informeze candidații potențiali că Parlamentul European intenționează să acorde granturi în perioada 2020-2021. El nu constituie o obligație de publica cereri de propuneri sau de a oferi sprijin financiar în perioada în cauză.
• Dată fiind situația actuală legată de pandemia de Covid-19, calendarul provizoriu de la secțiunea VI poate fi modificat, dacă va fi necesar în funcție de circumstanțe.