Asociații parlamentare 

În conformitate cu Normele privind contribuțiile financiare destinate asociațiilor parlamentare (posturile bugetare 4400 și 4420), Parlamentul European trebuie să publice anumite informații privind creditele înscrise la posturile bugetare 4400 (Cheltuieli aferente reuniunilor și altor activități ale foștilor deputați) și 4420 (Costul reuniunilor și al altor activități ale Asociației Parlamentare Europene). Aceste credite sunt menite să acopere cheltuielile eligibile de funcționare ale asociațiilor, precum și cheltuielile pentru activități legate de politica Uniunii Europene.

Numele și adresa asociației:

Asociația foștilor deputați în Parlamentul European, Parlamentul European, Rue Wiertz 60, B-1047, Bruxelles

Scopul finanțării:

Obiectivul asociației este de a promova relațiile dintre foștii și actualii deputați ai Parlamentului prin constituirea și utilizarea unei rețele de informare, prin crearea unor ocazii de întâlnire a foștilor deputați și punerea la dispoziție pentru aceștia a unui spațiu pentru întâlniri, discuții și manifestări culturale, științifice și sociale, precum și prin promovarea contactelor între organizații similare din Europa.

Asistența tehnică furnizată de Parlament:

  • facilități lingvistice, care includ servicii de interpretare în cel mult cinci limbi oficiale ale Uniunii Europene pentru reuniuni de o jumătate de zi în locurile de desfășurare a activității Parlamentului și servicii de traducere a broșurilor, a articolelor pentru site-ul internet, a documentelor de reuniune, a invitațiilor, a textelor administrative și a proceselor-verbale;
  • punerea la dispoziție a unei infrastructuri, precum săli de reuniune, restaurantul deputaților de două ori pe an, un „birou de tranzitˮ, cu titlu permanent, pentru foștii deputați la Bruxelles și la Strasbourg, și un birou la Bruxelles pentru membrii personalului asociației, cu echipamente de birou, copiatoare, calculatoare, telefoane etc., precum și a legitimațiilor de acces corespunzătoare.

Suma alocată

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000

Numele și adresa asociației:

Asociația Parlamentară Europeană, 76 allée de la Robertsau, F- 67000 Strasbourg

Scopul finanțării:

Obiectivul Asociației este de a constitui, prin organizarea de conferințe, serate informative și manifestări culturale, un loc de întâlnire în care membrii Parlamentului și ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei să stabilească contacte, într-o atmosferă amicală, întreținând relații personale și funcționale atât între ei, cât și cu persoane din viața publică. De asemenea, asociația cooperează cu Parlamentul European pentru realizarea de activități sau de acțiuni cu caracter european.

Asistența tehnică furnizată de Parlament:

Trei legitimații de acces.

Suma alocată

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000