Partidele și fundații politice europene 

Partidele politice europene

Un partid politic european este o organizație care urmează un program politic. Acest partid este compus din partide naționale și/sau persoane fizice în calitate de membri, reprezentați în mai multe state membre, și este înregistrat la Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea”). Potrivit tratatelor, „partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii”.

Fundații politice europene

O fundație politică europeană este o organizație afiliată unui partid politic european care susține și completează obiectivele partidului respectiv și este înregistrată la Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea”). O astfel de fundație urmărește, analizează și contribuie la dezbaterea privind chestiunile de politică publică europeană. De asemenea, aceasta desfășoară activități legate de chestiuni de politică publică europeană, de exemplu prin organizarea de seminarii, sesiuni de formare, conferințe și studii.

Rapoarte de audit și donații

Cadru juridic (până la exercițiul financiar 2017)