Rapoarte de audit și donații 

Veți găsi aici rapoartele de audit, inclusiv situațiile financiare, precum și donațiile din partea partidelor și fundațiilor, astfel cum a fost prezentat anual Parlamentului European de către partide și fundații.

Sumele de finanțare, așa cum se arată în aceste rapoarte, nu pot fi considerate definitive în toate cazurile. Acestea pot să difere de cele acordate și plătite de fapt de Parlamentul European, deoarece raportul de audit este emis înainte ca decizia privind valoarea finală a finanțării să fie aprobată de Parlament..

De asemenea, vă rugăm să rețineți că, începând finanțarea pentru 2018, cerințele în materie de transparență se modifică, în temeiul articolul 32 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Majoritatea acestor cerințe se vor aplica doar după controlul rapoartelor anuale în 2019.

În conformitate cu articolul 32 alineatul (2), Parlamentul European publică (referitor la finanțarea începând cu 2018): lista cu persoanele juridice membre ale unui partid politic european, anexată la statutul partidului, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și actualizată în conformitate cu articolul 9 alineatul (6), precum și numărul total de membri individuali..