Autoritatea 

Începând cu 1 ianuarie 2017, partidelor politice europene și fundațiilor politice europene li se aplică un nou sistem de înregistrare..

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (Regulamentul nr. 1141/2014) stabilește norme noi și instituie Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene („Autoritatea”).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32014R1141 

Autoritatea a fost înființată în scopul înregistrării, controlului și impunerii de sancțiuni asupra partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

Site-ul web al Autorității poate fi accesat la linkul http://www.appf.europa.eu