Parlamentné združenia 

V súlade s pravidlami upravujúcimi poskytovanie finančných príspevkov parlamentným združeniam (rozpočtové položky 4400 a 4420), musí Európsky parlament uverejniť určité informácie týkajúce sa rozpočtových prostriedkov z rozpočtových položiek 4400 (Náklady na zasadnutia a iné činnosti bývalých poslancov Parlamentu) a 4420 (Náklady na zasadnutia a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia). Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie oprávnených prevádzkových nákladov a nákladov na činnosti spojené s politikou Európskej únie.

Názov a adresa združenia:

European Parliament Former Members Association, European Parliament, Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Účel financovania:

Upevňovanie vzťahov medzi bývalými a súčasnými poslancami Parlamentu formou založenia a využívania informačnej siete, vytvárania príležitostí na stretnutia pre bývalých poslancov, poskytovania fór na uskutočňovanie schôdzí, diskusií a kultúrnych, vedeckých a sociálnych podujatí a podpora kontaktov medzi podobnými organizáciami v Európe.

Technická pomoc zo strany Parlamentu:

  • jazyková podpora vrátane tlmočenia najviac v piatich úradných jazykoch Únie na poldňových stretnutiach v priestoroch Parlamentu a prekladanie brožúr, článkov pre internetovú stránku a bulletin, spisov na schôdze, pozvánok, administratívnych textov a zápisníc,
  • poskytovanie priestorov ako sú zasadacie miestnosti, poslanecká reštaurácia dvakrát ročne, stála kancelária pre bývalých poslancov v Bruseli a Štrasburgu a tri zariadené kancelárie v Bruseli pre zamestnancov združenia s kopírovacími prístrojmi, počítačmi, telefónmi a príslušnými vstupnými preukazmi.

Výška pridelených finančných prostriedkov

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000

Názov a adresa združenia:

European Parliamentary Association, 76 allée de la Robertsau, F- 67000 Strasbourg

Účel financovania:

Slúžiac ako fórum pre organizovanie diskusií, informačných večerov a kultúrnych podujatí pre poslancov Parlamentu a Parlamentného zhromaždenia Rady Európy s cieľom nadväzovania kontaktov v priateľskej atmosfére a udržiavania vzájomných osobných a pracovných vzťahov a tiež vzťahov so zástupcami verejného života. Spolupráca s Európskym parlamentom pri vykonávaní aktivít alebo činností, ktoré majú európsky charakter.

Technická pomoc zo strany Parlamentu:

Tri vstupné preukazy.

Výška pridelených finančných prostriedkov

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000