Dobrodošli na spletnem mestu za javna naročila in nepovratna sredstva 

Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije, in pravila za njeno uporabo določajo načela za izvrševanje proračuna, vključno z načelom preglednosti.

Javna naročila

Evropski parlament mora v skladu z načelom preglednosti in drugimi pravili objavljati javne razpise.

Seznam obvestil

Evropski parlament je v skladu s finančno uredbo, ki se uporablja za splošni proračun Evropske unije, obvezan organizirati javne razpise za oddajo javnih naročil za blago in storitve.

Grants

Nepovratna sredstva štejejo za dodeljena po sklenitvi pravne obveznosti, se pravi po podpisu prve pogodbe.

Politične stranke in fundacije

Politična stranka na evropski ravni je organizacija, ki ima določen politični program, sestavljajo jo nacionalne stranke in posamezniki ter je zastopana v več državah članicah.

Parlamentarna združenja

Informacije o odobrenih proračunskih sredstvih za kritje upravičenih odhodkov parlamentarnih združenj v skladu s pravili o finančnih prispevkih.

Varstvo podatkov

Evropski parlament uporablja vzorčno izjavo o varstvu zasebnosti za obdelavo posebnih podatkov v zvezi z razpisi za prijavo interesa za izbiro strokovnjakov ter v zvezi s postopki za dodelitev nepovratnih sredstev ali za oddajo javnih naročil.