Parlamentarna združenja 

Evropski parlament mora v skladu s Pravilnikom o finančnih prispevkih parlamentarnim združenjem (proračunski postavki 4400 in 4420) objaviti nekatere informacije v zvezi s sredstvi iz proračunske postavke 4400 (Stroški sej in drugih dejavnosti bivših poslancev) ter postavke 4420 (Stroški sej in drugih dejavnosti Evropskega parlamentarnega združenja). Ta sredstva so namenjena za upravičene operativne stroške združenj in stroške dejavnosti, povezanih s politiko Evropske unije.

Ime in naslov združenja:

Združenje nekdanjih poslancev Evropskega parlamenta, Evropski parlament, Rue Wiertz 60, B-1047 Bruselj

Namen financiranja:

Spodbujanje odnosov med nekdanjimi in sedanjimi poslanci Parlamenta, tako da se vzpostavitvi in uporablja informacijsko omrežje, ustvarjajo priložnosti za sestajanje nekdanjih poslancev, zagotovi forum za srečanja, razprave in kulturne, znanstvene in družabne dogodke ter spodbujajo stiki med podobnimi organizacijami v Evropi.

Tehnična pomoč Parlamenta:

  • Jezikovne zmogljivosti, ki vključujejo tolmačenje v največ pet uradnih jezikov Unije za poldnevna srečanja v prostorih Parlamenta in prevod brošur, člankov za spletno stran in glasilo, gradiv za srečanja, vabil, upravnih besedil in zapisnikov.
  • Zagotovitev prostorov, kot so sejne sobe in restavracija za poslance, dvakrat letno, stalne prehodne pisarne za nekdanje poslance v Bruslju in Strasbourgu ter tri pisarne v Bruslju za uslužbence združenja, vključno s pisarniško opremo, fotokopirnimi stroji, računalniki, telefoni in ustreznimi izkaznicami za vstop.

Dodeljeni znesek

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000

Ime in naslov združenja:

Evropsko parlamentarno združenje, Allée de la Robertsau 76, F-67000 Strasbourg

Namen financiranja:

Delovanje kot forum – z organizacijo pogovorov, informativnih večerov in kulturnih dogodkov – za poslance Parlamenta in Parlamentarne skupščine Sveta Evrope, ki omogoča vzpostavljanje stikov v prijateljskem ozračju ter ohranjanje osebnih in poklicnih odnosov z drugimi poslanci in predstavniki javnosti. Sodelovanje z Evropskim parlamentom pri izvajanju dejavnosti ali ukrepov z evropskim značajem.

Tehnična pomoč Parlamenta:

Tri izkaznice za vstop.

Dodeljeni znesek

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000