Evropske politične stranke in fundacije 

Evropske politične stranke

Evropska politična stranka je organizacija, ki deluje po političnem programu. Njene članice so nacionalne stranke in/ali posamezniki, zastopana je v več državah članicah in registrirana pri Organu za evropske politične stranke in evropske politične fundacije („Organ“). Kot je zapisano v Pogodbah, „politične stranke na evropski ravni prispevajo k oblikovanju evropske politične zavesti in k izražanju volje državljanov Unije.“

Evropske politične fundacije

Evropska politična fundacija je organizacija, ki je povezana z evropsko politično stranko ter podpira in dopolnjuje cilje te stranke in je registrirana pri Organu za evropske politične stranke in evropske politične fundacije (Organu). Taka fundacija opazuje, analizira in prispeva k razpravi o vprašanjih evropske javne politike. Pripravlja tudi dejavnosti, povezane z vprašanji evropske javne politike, na primer seminarje, usposabljanja, konference in študije.

Revizijska poročila in donacije

Pravni okvir (do finančnega leta 2017)