Välkommen till webbplatsen för kontrakt och bidrag 

I budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget och tillämpningsföreskrifterna till denna fastställs öppenhet som en av principerna för genomförandet av budgeten.

Offentlig upphandling

Enligt principen om öppenhet och andra gällande regler är Europaparlamentet skyldigt att utfärda anbudsinfordringar.

Förteckning över meddelanden

Europaparlamentet är enligt budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget skyldigt att offentliggöra en inbjudan att lämna anbud vid upphandling av varor och tjänster.

Bidrag

Ett bidrag betraktas som beviljat första gången ett rättsligt åtagande görs, det vill säga när den första överenskommelsen har undertecknats.

Politiska partier och stiftelser

Ett politiskt parti på europeisk nivå är en organisation med ett politiskt program vilken har nationella partier och enskilda som medlemmar och finns representerat i flera medlemsstater.

Parlamentariska föreningar

Information om anslag för att täcka parlamentariska föreningars stödberättigande utgifter enligt bestämmelserna för ekonomiskt stöd.

Dataskydd

Europaparlamentet använder en mall för meddelande om dataskydd för att behandla personuppgifter i samband med intresseanmälan för urval av experter respektive bidrags- och upphandlingsförfaranden.