Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Offentlig upphandling

 

Enligt budgetförordningen för unionens allmänna budget (förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2015/1929 av den 28 oktober 2015) och dess tillämpningsföreskrifter är Europaparlamentet skyldigt att offentliggöra anbudsinfordringar vid upphandling av varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten.

 
 

En av de principer som styr offentliga upphandlingsförfaranden är öppenhetsprincipen, enligt vilken det krävs en adekvat förhandspublicering då den offentliga upphandlingen inleds. Detta ska ske enligt följande :

1. Offentlig upphandling med offentliggörande av ett meddelande om upphandling

Informationen under denna rubrik avser de av Europaparlamentets offentliga upphandlingsförfaranden som offentliggörs i enlighet med artiklarna 123 och 124 i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen samt på grundval av artikel 126 i tillämpningsföreskrifterna, för vilka ett förhandsmeddelande offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). Informationen på denna webbplats ska betraktas som informell och ersätter inte offentliggörandet i EUT. Anbudsinfordringarna i detta avsnitt offentliggörs genom ett meddelande om upphandling i Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning (S-serien) och finns även tillgängliga på internet i databasen TED, som uppdateras dagligen.

För avtal vars värde underskrider direktivets tröskelvärden får anbudsinfordringarna riktas till ett begränsat antal leverantörer som valts ut efter en inbjudan till intresseanmälan. Denna rubrik omfattar också inbjudningar till intresseanmälan.

Anbudshandlingarna för samtliga anbudsinfordringar i förteckningen finns också tillgängliga.

2. Avtal inom ramen för ett förhandlat förfarande vars värde är högre än 15 000 euro men lägre än tröskelvärdena enligt direktiv 2014/24/EU

Informationen under denna rubrik avser de av Europaparlamentets offentliga upphandlingar som offentliggörs i enlighet med artikel 124 i tillämpningsföreskrifterna för budgetförordningen.

Denna information gör det möjligt att identifiera de viktigaste delarna av de upphandlingar som omfattas av ett förhandlat förfarande, inbegripet tidsfristen för mottagande av anbud och den ansvariga enhet som ska kontaktas för ytterligare upplysningar. Länken nedan är till en Excel-fil med en förteckning över varje generaldirektorats anbudsinfordringar.

Tröskelvärdena i direktiv 2014/24/EU har fr.o.m. den 1 januari 2018 fastställts enligt följande :

  • 144 000 euro för upphandlingar av varor och tjänster
  • 5 548 000 euro för upphandling av bygg- och anläggningsarbeten