Bidrag 

Allmän information om beviljade bidrag

I budgetförordningen för Europeiska unionens allmänna budget fastställs öppenhet som en av principerna för genomförandet av budgeten. Öppenhetsprincipen genomsyrar hela budgetförordningen. Genomförandet av budgeten ska på lämpligt sätt offentliggöras i förväg och/eller i efterhand.

Offentliggörande av bidrag regleras genom artikel 189 i budgetförordningen, enligt vilken ansökningsomgångar ska offentliggöras i förväg och de bidrag som beviljas under ett budgetår ska offentliggöras i efterhand. Ett bidrag betraktas som beviljat första gången ett rättsligt åtagande görs, det vill säga när den första överenskommelsen har undertecknats.

Konferenstolkning

Medier och evenemang

Offentliggörande i efterhand