Medier och evenemang 

Generaldirektoratet för kommunikation har antagit ett flerårigt arbetsprogram för bidrag på kommunikationsområdet för perioden 2020-2021. Detta fleråriga arbetsprogram för bidrag genomförs genom ansökningsomgångar som offentliggörs på denna webbplats. Sökande ska ansöka om finansiering i enlighet med kraven för respektive ansökningsomgång.
Frågor om förtydligande kan skickas per e-post till: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Ansvarsfriskrivning:
• Syftet med detta fleråriga arbetsprogram är att informera potentiella sökande om Europaparlamentets avsikt att ge bidrag 2020–2021. Det medför ingen skyldighet att offentliggöra ansökningsomgångar eller att ge ekonomiskt stöd under denna period.
• Under de rådande omständigheterna i samband med utbrottet av covid-19 kan den preliminära tidsplanen i avsnitt VI komma att ändras med hänsyn till omständigheterna.